En mer intuitiv startskärm för Axiom Chartplotters

22 mars 2023

En mer intuitiv startskärm för Axiom Chartplotters

I LightHouse version 4.4 har vi infört lägesbaserade ikoner på startskärmen så att du direkt kan se vilka avancerade alternativ du har valt för dina kartplotter- och fiskelodsappar på Axiom.   

Dynamiska kartplotterikoner

Axioms kartplotter stöder displayen med elektroniska sjökort i navigationsläge, ett batymetriskt läge för fiske, plus ytterligare lägen, som att visa SiriusXM Weather och fiskelods-data på det elektroniska sjökortet. Andra kartplotterlägen är lägen för Ankring, Racing och Tidvatten/Strömmar.  

Klassisk LightHouse-ikon på startskärmen

Klassiska LightHouse-ikoner på startskärmen

Nya lägesbaserade ikoner

LightHouse startskärm med lägesbaserade ikoner

Startskärmen på klassiska LightHouse anger dessa lägen med samma blå sjökortsikon, vilket gör det svårt att avgöra om en viss del av sjökortsappen har anpassats till att visa just ett av dessa lägen. Nu har Axiom distinkta, lägesbaserade ikoner som korrekt avbildar läget på sjökortets display. Med LightHouse lägesbaserade ikoner är det lätt att ställa in sina favoriter och plocka fram dem från Axioms startskärm.

För fiskare: dynamiska ikoner för Fish Finder

Axioms fiskelodsapp är nu enklare att använda tack vare LightHouse lägesbaserade ikoner. De lägesbaserade ikonerna visar respektive fiskelodsapps aktuella CHIRP-frekvens och zoomläge. 3D-ikoner för DownVision, SideVision och RealVision har också uppdaterats med ny grafik för att de olika lägena ska vara lättare att känna igen.

LightHouse startskärm med lägesbaserade ikoner för fiske
LightHouse inställningsmeny

Hur man aktiverar dynamiska lägesbaserade ikoner

När du har LightHouse version 4.4 kan du välja ”Klassiska ikoner” eller ”Lägesikoner” i Axioms inställningsmeny. Gå till startskärmen och tryck på Inställningar. Titta efter knappen Startskärm längst ner på fliken ”Kom igång” och välj ikonpaket.  

Utöver de nya ikonerna för kartplotter och fiskelod hittar du nya och uppfräschade ikoner för alla dina appar.

Uppgradera till den senaste versionen av LightHouse

Skaffa senaste LightHouse OS för Axiom och Axiom 2