DockSense Alert

Intelligent angöringsteknik

Förbättra din varseblivning

DockSense Alert är nästa generationen av Raymarines intelligenta angöringsteknik, utformad för att förstärka befälhavarens varseblivning av den närmaste omgivningen när båten manövreras i trånga lägen. Med DockSense Alert, som utnyttjar avancerad kamerateknik med stereobild, upptäcks föremål ovan vattenlinjen och skapar en intuitiv karta över potentiella faror runt båten. Videoflöde i realtid stärker befälhavarens vy samtidigt som hörbara och synliga varningar informerar om när ett föremål är nära båten.

Så här fungerar systemet

Så här fungerar systemet

DockSense Alert integreras med båtens Axiom® multifunktionsdisplayer från Raymarine för att ge ett fågelperspektiv i realtid av fartyget och dess närmaste omgivning. Raymarines kameror med stereobild i 3D levererar direktvideo till styrpulten och utnyttjar avancerade rörelsesensorer för att exakt mäta avståndet mellan båten och externa föremål. Systemet avger också hörbara och visuella varningar, som informerar befälhavaren om hur nära båten externa föremål befinner sig. Denna nya nivå av varseblivning förenklar angöringen och lindrar samtidigt påverkan av vind och tidvatten samt övervakar föremål utanför styrpultens synfält.

Trygg angöring

Trygg angöring

Med DockSense Alert kan befälhavaren tryggt lägga till, även under besvärliga förhållanden, vid vilken kaj och på vilken plats som helst. Till skillnad från andra angöringshjälpmedel behöver DockSense Alert inga komplexa externa varningsljus eller sensorer på kajen. Raymarines DockSense Alert är helt självgående och integrerat med båtens navigationssystem, redo att tas i bruk varhelst och närhelst det är dags för angöring.

Med Axioms app DockSense Alert på styrpulten får du en orienteringskarta som visar avstånden till föremål runt båten. Kameraflöden i realtid tillhandahåller ökad trygghet genom att eliminera blinda vinklar så att befälhavaren direkt kan se vad som händer. DockSense Alert erbjuder också praktiska aviseringar baserat på det avstånd befälhavaren vill få varningar om.

Komma igång med DockSense

Om du är båtbyggare eller systemsamordnare som arbetar med båtbyggare, kan Raymarines DockSense-experter samarbeta med ditt teknikteam för att designa ett DockSense angöringssystem, Alert and Control. Kontakta oss idag för att få kontakt med en DockSense-expert.