Hur man väljer rätt hydraulisk drivning för autopilot

05 oktober 2022

Hur man väljer rätt hydraulisk drivning för autopilot

Förstå pumpstorlekar och kapaciteter hos styrcylindrar

Autopilot-drivenheter för hydrauliska styrsystem

Raymarine Evolution-autopiloter ansluter till hydraulstyrsystemen med en robust hydraulpump som överensstämmer med hydraulstyrsystemets kapacitet. För att matcha en autopilotpump med ett styrsystem måste du fastställa volymen på styrsystemets hydraulcylinder eller -cylindrar som är monterade på rodret på båtar med inombordsmotor, eller cylindern som är monterad på drivenheten på en utombordsmotor. Hydraulcylinderns volym mäts i kubiktum eller kubikcentimeter. I dokumentationen till styrsystemet bör storleken på volymen på styrcylindern anges. Använd tabellen nedan för att avgöra vilken Evolution autopilotpump som passar med kapaciteten hos din styrcylinder.   

Typ .05 Hydraulisk autopilotpump

Kapacitetsguide för hydrauliska styrcylindrar

Evolution hydraulisk drivenhet-typTyp 0.5 Typ 1Typ 2Typ 3 Konstant drift
Kompatibel kapacitet för styrcylinder

50 cc - 110 cc

(3,1 tum3–6,7 tum3)

80 cc – 230 cc

(4,9 tum3–14 tum3)

230 cc – 350 cc

(14 tum3–21 tum3)

350 cc – 500 cc

(21 tum3–30,5 tum3)

500 cc - 1200 cc

(30,5 tum3 – 73 tum3)

Kompatibel med Evolution ACUACU-100

ACU-150 (12V)

ACU-200 (24V)

ACU-400ACU-400ACU-300


Tekniska tips

  • Om du inte hittar cylinderstorleken i dokumentationen för styrsystemet kan du titta på själva cylindern för att hitta varumärket och modellnumret. När du har modellnumret använder du vår korsreferensguide för hydraulcylindrar för att avgöra vilken hydraulisk autopilotpump som är kompatibel med fartygets hydrauliska styrsystem.
  • En auktoriserad Raymarine-återförsäljare är bäst lämpad för installation av ett hydrauliskt autopilotsystem.
  • I system med dubbla styrcylindrar monterade parallellt ska du räkna med summan av volymen i båda cylindrarna. Är cylindrar monterade i serie är det bara volymen i en cylinder som ska räknas.
  • Hydrauliska styrsystem med styrcylindrar på över 500 cc kräver vår större konstantgående pump som används tillsammans med relevant ACU – kontakta Raymarine för mer information.
  • Pumpen av typ 0.5 är lämplig för Volvo D4/D6 – akterdrivna tillämpningar.