Andy Murray, Director Navigation Solutions, har valts in i styrelsen för CIRM

Andy Murray, Director Navigation Solutions, har valts in i styrelsen för CIRM

CIRM fungerar som ett globalt forum för företag inom marin elektronik

måndag - 29 april 2024

Raymarine är stolta över att kunna meddela att Andy Murray, Director Navigation Solutions, har valts in i styrelsen för CIRM (International Association of Marine Electronics Companies). Andys utnämning understryker ytterligare vårt långvariga engagemang för att aktivt delta i utformningen av det regelverk som syftar till att förbättra säkerheten och hållbarheten för sjöfartsoperationer.

Raymarine har deltagit i CIRM under ett antal år och har under de senaste åren expanderat genom att ChartWorld och Teledyne Marine har anslutit sig. Att Raymarine går med i styrelsen bekräftar att företaget är engagerat i den kommersiella marknaden och har för avsikt att ta en aktiv del i tekniska standarder under många år framöver.

Andy Murray går med i styrelsen för CIRM

CIRM fungerar som ett globalt forum för företag inom marinelektronik och underlättar samarbete, opinionsbildning och standardisering inom branschen. CIRM är en medlemsdriven organisation som främjar dialog mellan tillverkare, tillsynsmyndigheter och slutanvändare för att hantera utmaningar och möjligheter inom marinelektronik. Genom sina olika kommittéer och arbetsgrupper driver CIRM initiativ som rör utveckling av standarder, efterlevnad av regelverk och marknadsundersökningar.

Andy´s närvaro i CIRM: s styrelse säkerställer att Raymarine kan anpassa sina produkter och tjänster till nya trender och lagkrav. Detta proaktiva engagemang säkerställer att Raymarine fortsätter att ligga i framkant när det gäller innovation och tillgodoser de föränderliga behoven hos kommersiella marinoperatörer över hela världen.

Andys branschinsikter och nätverk kan bidra till ovärderliga möjligheter att skapa partnerskap, få marknadsinformation och påverka branschstandarder. Genom att delta i CIRM: s tekniska kommittéer och arbetsgrupper kan Raymarine hjälpa till att forma framtiden för marinelektronik och driva innovation och marknadsledarskap inom den kommersiella sektorn.