Meddelande om produktåterkallelse av ACU-150 och ACU-400

Ta reda på mer

Typ 1 Roterande drivenhet

Elektrisk roterande autopilotdrift för båtar med en deplacement på upp till 11 000 kg (24 000 lbs.)

Produktalternativ
Typ 1 Roterande drivenhet

Översikt över autopilotens vridreglage

Roterande autopilot-drivenheter utformade för motor- och segelbåtssystem som kan köras från roderläge via en kedja och ett drev. Detta gäller vanligtvis styrsystem av typen med kabel-och stång.  

Den enastående utformningen av den roterande drivenheten ger smidig, kraftfull autopilotstyrning med tyst drift.

Alternativa drivhjul och modifieringar av båtens styrkedjesystem kan behövas. Kontakta din lokala auktoriserade Raymarine-återförsäljare eller produktsupport för mer information.

Raymarine har roterande drivenheter för effektsystem på 12 eller 24 volt och konfigurationer av typ 1 eller Typ 2 för att passa ett brett spektrum av båtförskjutningar.

12 volt, vridreglage av typ 1

För fartyg med volym på upp till 11 000 kg (24 000 lbs.) och 12-volts effekt.

12 volt, autopilot vridreglage av typ 1 SKU: M81135

12 volt, autopilot vridreglage av typ 1


  • För båtar med upp till 11 000 kg (24 000 lbs.) förskjutning

  • För 12-volts likströmssystem

  • Fungerar med ACU-200