Een intuïtiever beginscherm voor Axiom-kaartplotters

22 maart 2023

Een intuïtiever beginscherm voor Axiom-kaartplotters

Vanaf versie 4.4 is LightHouse voorzien van moduspictogrammen op het beginscherm. Hiermee ziet u direct welke geavanceerde opties u hebt geselecteerd voor uw kaartplotter- en fishfindertoepassingen op Axiom.   

Dynamische kaartplotterpictogrammen

De kaartplotter van Axiom ondersteunt de weergave van elektronische kaarten in navigatiemodus, een bathymetrische vismodus en extra modi die de gegevensweergave van SiriusXM Weather en Fish Mapping mogelijk maken op elektronische kaarten. Enkele andere kaarplottermodi zijn: Anker, Racing en Getijden/stromingen.  

Klassiek pictogram beginscherm LightHouse

Klassieke pictogrammen beginscherm LightHouse

Nieuwe moduspictogrammen

Beginscherm van LightHouse met moduspictogrammen

Het klassieke beginscherm van LightHouse geeft deze modi weer door hetzelfde blauwe kaartpictogram. Hierdoor is het moeilijk te bepalen of een bepaalde versie van de kaart-app is aangepast om een van deze speciale modi weer te geven. Nu biedt Axiom duidelijke moduspictogrammen die de modus van de kaartweergave correct weergeven. Met de moduspictogrammen van LightHouse is het eenvoudiger om uw favorieten in te stellen en ze op te roepen vanaf het Axiom-beginscherm.

Dynamische fishfinderpictogrammen voor vissers

Met de moduspictogrammen van LightHouse is de fishfinder-app van Axiom makkelijker te gebruiken. De moduspictogrammen tonen de fishfinder CHIRP-frequentie en zoommodusstatus van elke app. Pictogrammen voor DownVision, SideVision en RealVision 3D zijn ook geactualiseerd met nieuwe graphics zodat elke modus eenvoudiger te herkennen is.

Moduspictogrammen voor vissen op beginscherm van LightHouse
Instellingenmenu LightHouse

Dynamische moduspictogrammen inschakelen

In LightHouse versie 4.4 kunt u 'Klassieke pictogrammen' of 'Moduspictogrammen' selecteren in het instellingenmenu van Axiom. Ga naar uw beginscherm en tik op Instellingen. Vind onder in het tabblad 'Aan de slag' de knop Beginscherm en selecteer uw pictogramkeuze.  

Behalve de nieuwe kaartplotter- en fishfinderpictogrammen ziet u ook vernieuwde pictogrammen voor al uw andere apps.

Upgrade naar de nieuwste versie van LightHouse

Ontvang de nieuwste versie van LightHouse OS voor Axiom en Axiom 2