AIS-systemer: hvilken slags er det rette til min båd?

01 september 2022

AIS-systemer: hvilken slags er det rette til min båd?

Automatisk identifikationssystem, eller kort sagt AIS, er en marineteknologi, der giver fartøjer i alle størrelser mulighed for at udveksle navigations- og identitetsoplysninger med hinanden og med trafikovervågningssystemer langs kysten. Systemet blev udformet for at forbedre sikkerheden på det åbne hav og reducere antallet af kollisioner mellem skibe og små fartøjer ved at sætte dem i stand til bedre at se hinanden, identificere hinanden og kommunikere deres manøvrer og intentioner. 

AIS-systemet fungerer i det maritime VHF radiobånd, teknisk set på det, der plejede at være kanal 70.  En AIS-transceiver med fuld funktionalitet er forbundet til bådens navigationssystem og sender automatisk opdaterede oplysninger til andre brugere inden for radioens rækkevidde.  Kommercielle skibe, havgående fartøjer og lystbåde, der er udstyret med AIS-transceivere, udsender AIS-meddelelser, der omfatter skibets navn, kurs, hastighed og aktuelle navigationsstatus.


Hvad er de forskellige typer AIS-systemer, der er tilgængelige? 

I dag er der 3 forskellige slags AIS-produkter på markedet, de er kendt som klasse A og klasse B systemer og systemer kun til modtagning. Der er nogle vigtige forskelle mellem dem, så det er meget vigtigt at forstå, hvordan de fungerer, når du køber en AIS-løsning til din båd. 

Klasse A AIS-transceivere ligger på toppen af pyramiden. Disse enheder var de første på scenen, de tilbyder den største kapacitet, og er også de dyreste. Klasse A transceivere skal være til stede på næsten alle oceangående erhvervsfartøjer og er designet til at overholde de internationale standarder, der er fastsat af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) og SOLAS-traktaten (Safety of Life At Sea).

Klasse A transceivere opdateres oftere end andre valgmuligheder og udsender flere oplysninger om det fartøj, de er installeret på. Disse enheder er mere komplekse at installere end andre valgmuligheder, så De findes typisk kun på erhvervsfartøjer, slæbebåde, arbejdsbåde, statsfartøjer og store oceangående yachter. Klasse A-enheder har deres egen, dedikerede GPS/GNSS-antenne, der er uafhængig af bådens andre systemer. De kan også integreres med bådens gyrokompas og anden elektronik.   

Klasse A-enheder vil have deres eget dedikerede display og kontroller, samt udgang til skibets elektroniske søkorts- og radardisplaysystemer. Raymarines AIS4000 er en klasse A transceiver-enhed, der overholder IMO- og SOLAS-standarderne for kommercielle fartøjer. 
 
Raymarine tilbyder også AIS5000 klasse A transceiveren til nødhjælpsydere. Denne enhed er meget udbredt ho USA's kystvagt, andre statslige organer, samt føderale, statslige og lokale retshåndhævende marinemyndigheder. AIS5000 understøtter krypteret dataudveksling, blue force-sporing og andre avancerede funktioner. 

Klasse B AIS transceivere er beregnet til fritidsfartøjer, mindre arbejdsbåde og fartøjer, der ikke er forpligtet til at bære en klasse A transceiver. Klasse B AIS transceivere tilbyder mange af de samme funktioner som de mere avancerede systemer i en størrelse og på et prisniveau, der er mere rimeligt for lystsejlads. Mange Klasse B transceivere er "headless" black-box enheder, der leverer deres data direkte til din netværksforbundne kortplotter, radar og instrumenter. AIS-kontakter kan vises som et valgfrit lag på dit radarskop, navigationskort eller i et Augmented Reality videodisplay. Klasse B-enheder sender med mindre kraft end klasse A-enheder, hvilket giver dem kortere rækkevidde. De leverer også opdateringer til omgivende fartøjer med et længere interval end en klasse A-enhed. 

Raymarines AIS700 er et eksempel på en black-box AIS transceiver med en indbygget antennesplitter. Dette giver dig mulighed for at dele en almindelig VHF-antenne mellem AIS- og VHF-radioen, eller du kan dedikere en antenne til hver enhed. AIS700 leveres også med sit eget dedikerede GPS/GNSS antennesystem, der sikrer, at den altid ved, hvor båden er placeret, uafhængigt af andre systemer om bord. 

AIS,der kun modtager er en billig løsning, der tillader din elektronik om bord at modtage AIS-udsendelser fra nærliggende klasse A- og klasse B-systemer og vise dem på dine søkort, radar og instrumenter. AIS-systemer, der kun modtager, sender ingen oplysninger om dit fartøj til andre nærliggende AIS-brugere. Raymarines AIS350 er et eksempel på en GPS-enhed, der kun kan modtage.     

Nogle VHF marineradioer tilbyder også indbyggede AIS-modtagere. Vores Ray73 og Ray91 VHF-radiomodeller kan modtage AIS-oplysninger og videresende dem til din båds kortplotter, radar og instrumenter. Disse radioer sender ikke AIS-data om dig til andre både.   


Hvorfor ønsker jeg at have AIS på min båd? 

AIS-systemet drejer sig om at øge sikkerheden på vandet og mindske risikoen for kollision med andre både ved at give kaptajner mulighed for klart at se de andre fartøjers bevægelser. Når der er oprettet forbindelse til en Raymarine kortplotter eller MFD, kan AIS-mål vises som et lag oven på din live radar- eller søkortsskærm. AIS-kontakter kan farves røde eller grønne for at hjælpe med at skelne mellem fartøjer, der kan udgøre en fare, og anden trafik. AIS-data kan bruges til at beregne et fartøjs nærmeste indsejlingspunkt (CPA) og afgive advarsler til kaptajnen, når det er nødvendigt at handle. 

AIS giver også positiv identifikation af andre fartøjer i nærheden. Et hurtigt tryk på eller en berøring af et AIS-målikon vil afsløre den båds navn, radiokaldenavn, MMSI-nummer og andre oplysninger, der gør det meget nemmere at kontakte dem via VHF-talebeskeder eller DSC-beskeder. 

Montering af en klasse A eller Klasse B transceiver på din båd hjælper også med at gøre din båd mere synlig for andre AIS-udstyrede fartøjer. Ved at sende din position og identifikation til dem, bør din båd vises på deres radar og søkortsskærm, hvilket gør dig mere synlig for dem, der er på vagt. 

I nødstilfælde gør en AIS-Transceiver i klasse A eller Klasse B om bord det også betydeligt nemmere for nødhjælpsydere at lokalisere din båd. Alle moderne eftersøgnings-, rednings- og beredskabsfartøjer og fly er udstyret med AIS-teknologi til lokalisering af nødstedte både.

 

Få mere at vide

Se de seneste Raymarine AIS-produkter her.