Transducer-typer

23 august 2022

Transducer-typer

Transduceren er hjertet i et sonarsystem. Enheden konverterer elektriske impulser til akustisk energi eller lydbølger og sender disse bølger ind i vandet. Når transduceren modtager refleksioner (ekkoer), konverterer sonarmodulet lydbølgerne tilbage til elektriske impulser for at fortolke, hvad der er under vandoverfladen. 

Hvad er en transducer på en båd?

Sonartransducere kan bruges til at registrere fisk, bundstrukturer og hav-/flodlejets topografi. De kan registrere vandets dybde og temperatur, bådens hastighed, og de kan generelt hjælpe med navigationen ved at danne billeder af det, der er under båden. 

Raymarine tilbyder en bred vifte af dybde-, hastigheds- og temperaturtransducere, der fungerer med instrumenter, multifunktionsskærme og ekkolodsmoduler. 

Transducere fås i konfigurationer med hækmontering, indlimning, eller skroggennemføring og tiltet element. De fås i plastikkomposit, bronze eller rustfrit stål for at passe til stort set enhver båd på vandet. 

Med et udvalg af monteringstyper er det vigtigt at lære, hvilken type transducer der er korrekt til din båd og dine sejladsbehov. 


Hækmonterede transducere

Som navnet antyder, er hækmonterede transducere installeret på bådens hækbjælke, hængende i vandet og typisk fremspringende lige under skrogets bundniveau. Hækbeslag er udført i plastik og har tendens til at være billigere end andre transducere, selv om højtydende hækmonteringsløsninger er tilgængelige til nogle fiskeriapplikationer. 

Transducere til hækmontering anbefales til planende skrog på under 8 meter (27 fod), såsom personlige vandfartøjer og motorbåde med udenbordsmotorer, indenbords-udenbordsmotorer og jetdrev. De anbefales ikke til store både eller både med indenbordsmotor med dobbeltskrue, fordi luftholdigt vand fra propellen nedsætter ydeevnen. De anbefales heller ikke til kritisk drift ved meget høje hastigheder.  Mens veljusterede transducere til hækmontering har vist sig at fungere ved hastigheder på over 30 knob, kan en gennemføringstransducer eller en indlimningstransducer være et bedre valg til vedvarende højhastighedssejlads. 

Hækmontering kan Justeres til hækvinkler fra 3°–16°. For vinkler over 16° er det nødvendigt med et tilspidset stykke i plastik, træ eller metal. Transduceren skal dog justeres, så den vinkles lidt fremad, når båden er i vandet. 


Indlimningstransducer 

Indlimningstransducere (også kendt som shoot-through) er påført med epoxy direkte på indersiden af skroget. Disse anvendes kun i skrog af massivt glasfiber uden nogen form for kernemateriale. Indlimningstransducere vil ikke fungere med træ-, aluminium eller stålskrog, eller i sandwich/skrog af skum, der har luftlommer. Enhver forstærkning af træ, metal eller skum skal fjernes fra skrogets inderside. 

Med en indlimningstransducer sendes og modtages signalet gennem bådens skrog. Som følge heraf er der tab af sonarens ydeevne sammenlignet med en "våd" transducerløsning. Med andre ord, vil du ikke være i stand til at læse så dybt eller detektere fisk så godt med en indlimningstransducer som med en, der er hækmonteret eller monteret gennem skroget. 

Glasfiberskrog er ofte forstærket på steder, for at få ekstra styrke. Disse massive områder indeholder balsatræ eller strukturel skum, som er dårlige lydledere. Transduceren skal placeres, hvor glasfiberen er solid, og hvor der ikke er luftbobler fanget i glasfiberharpiksen. Du skal også sikre dig, at der ikke er kerner, flydemateriale eller dødt luftrum mellem skrogets inderside og yderside. 


Gennemføringstransducere 

Gennemføringstransducere monteres gennem et hul, der bores i bunden af båden, og føres direkte ud i vandet. Denne type transducer giver generelt den bedste generelle ydeevne. 

Gennemføringstransducere anbefales til deplacementskrog og både med indenbordsmotorer med lige aksel. Du skal også bruge en strømlinjeblok, der gør det muligt at montere transduceren korrekt. Gennemføringstransducere skal installeres med en strømlinjebeklædning for at sikre korrekt justering og en sikker montering. 

Gennemføringstransducere skal placeres foran propellen, roret, kølen eller alt andet, der kan skabe turbulens. De skal monteres i en position, der altid er under vandet og vinkelret nedad. 


Tiltede Element-transducere 

Tiltede Element transducere monteres gennem et hul, der bores i bunden af båden, og føres direkte ud i vandet. Tiltede Element-transducere tilbyder en ydeevne, der svarer til den fra gennemføringstransducere. 

Tiltede Element-transducere er monteret nedsænket mod skroget. I modsætning til traditionelle gennemføringstransducere har tiltede Element transducere ikke brug for en strømlinjeblok. Elementet inde i transduceren har en nivellerende funktion, der arbejder med bundrejsningen (vinklen) på dit skrog for at sikre, at transducerens stråle rettes lige nedad. 

Disse transducere vil generelt komme i to konfigurationer baseret på din skrogtype, en 12º og 20º version. Vælg en 12º vipning, når dit skrogs bundrejsning falder indenfor området 8º til 15º. Vælg 20º vipning, hvis dit skrogs bundrejsning falder indenfor området 16º til 24º. 

Når du installerer en vippet Element transducer, skal du sørge for at placere den foran propellen, roret, kølen eller alt andet, der kan skabe turbulens. De skal også monteres i en position, der altid er under vandet og vinklet inden for det passende bundrejsningsområde. De fleste indlimningstransducere vil have markeringer på dem, der skal pege mod bådens køl/midterlinje, når de er installeret. Dette sikrer, at den vippede forskydningsvinkel er korrekt justeret.


Få mere at vide 

For mere information om, hvilken transducer der passer til dig, se vores artikel om At vælge en Transducer