Andy Murray, Director Navigation Solutions, er blevet valgt til bestyrelsen for CIRM

Andy Murray, Director Navigation Solutions, er blevet valgt til bestyrelsen for CIRM

CIRM fungerer som det globale forum for marineelektronikvirksomheder

mandag - 29 april 2024

Raymarine er stolte af at meddele, at Andy Murray, Director Navigation Solutions, er blevet valgt til bestyrelsen for CIRM (International Association of Marine Electronics Companies). Andys udnævnelse understreger yderligere vores langvarige forpligtelse til aktivt at engagere os i at forme de lovgivningsmæssige rammer, der sigter mod at øge sikkerheden og bæredygtigheden for maritime operationer.

Raymarine har været deltager i CIRM i en årrække, efter at have udvidet i de seneste år hvor ChartWorld og Teledyne Marine har sluttet sig til os. Indtræden i bestyrelsen bekræfter, at Raymarine er engageret i det kommercielle marked og har til hensigt at tage aktiv del i tekniske standarder i de kommende år.

Andy Murray bliver en del af bestyrelsen for CIRM

CIRM fungerer som det globale forum for marineelektronikvirksomheder, faciliterer samarbejde, støtte og standardisering inden for industrien. Som en medlemsdrevet organisation fremmer CIRM dialog mellem producenter, reguleringsorganer og slutbrugere for at løse udfordringer og muligheder inden for marineelektronikteknologi. Gennem sine forskellige udvalg og arbejdsgrupper driver CIRM initiativer relateret til udvikling af standarder, overholdelse af lovgivning og markedsundersøgelser.

Andys tilstedeværelse i CIRM-bestyrelsen sikrer, at Raymarine kan tilpasse sine produkter og tjenester til nye trends og lovgivningsmæssige krav. Dette proaktive engagement sikrer, at Raymarine forbliver på forkant med innovation og imødekommer de skiftende behov hos kommercielle marineoperatører verden over.

Andys brancheindsigt og netværk kan hjælpe med at give uvurderlige muligheder for at skabe partnerskaber, opnå markedsintelligens og påvirke industristandarder. Gennem deltagelse i CIRMs tekniske udvalg og arbejdsgrupper kan Raymarine være med til at forme fremtiden for marineelektronik, drive innovation og markedsledelse i den kommercielle sektor.