AIS-järjestelmät: mikä niistä sopii parhaiten alukselleni?

01 syyskuuta 2022

AIS-järjestelmät: mikä niistä sopii parhaiten alukselleni?

Automaattinen tunnistusjärjestelmä (Automatic Identification System, AIS), on meritekniikan sovellus, jonka avulla kaikenkokoiset alukset voivat jakaa navigointi- ja tunnistetietoja keskenään ja meriliikenteen valvontajärjestelmien kanssa. Järjestelmä kehitettiin parantamaan turvallisuutta avomerellä ja vähentämään laivojen ja pienten alusten välisiä törmäyksiä. Tämä tapahtuu parantamalla alusten mahdollisuuksia toistensa havaitsemiseen, tunnistamiseen ja aiottujen ohjausliikkeiden kommunikointiin. 

AIS-järjestelmä toimii merenkulun VHF-taajuudella, eli teknisesti katsottuna entisellä kanavalla 70.  Täyden toiminnon AIS-lähetin-vastaanotin liitetään aluksen navigointijärjestelmään ja se lähettää automaattisesti päivitettyjä tietoja muille radion kantaman ulottuvilla oleville käyttäjille.  AIS-vastaanottimilla varustetut kauppalaivat, valtamerialukset ja huviveneet lähettävät AIS-viestejä, joihin sisältyy aluksen nimi, kurssi, nopeus ja nykyinen navigointitila.


Mitä erityyppisiä AIS -järjestelmiä on saatavilla? 

Nykyään markkinoilla on kolmentyyppisiä AIS-tuotteita, jotka tunnetaan A-luokan, B-luokan ja vain vastaanotin -järjestelminä. Koska niiden välillä on joitakin keskeisiä eroavuuksia, on tärkeää ymmärtää niiden toiminta, kun olet ostamassa AIS-ratkaisua omaan veneeseesi. 

A-luokan AIS-lähetin-vastaanottimet edustavat pyramidin huippua. Nämä yksiköt tulivat markkinoille ensimmäisinä, ne tarjoavat eniten toimintoja ja ne ovat myös kalleimpia. A-luokan lähetin-vastaanottimet ovat pakollisia miltei kaikissa kaupallisissa valtamerialuksissa ja ne täyttävät Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ja SOLAS-sopimuksen (Safety of Life At Sea) asettamat vaatimukset.

A-luokan lähetin-vastaanottimet päivittävät lähetyksiä useammin kuin muut vaihtoehdot ja lähettävät enemmän tietoja aluksesta, johon ne on asennettu. Nämä yksiköt ovat muita vaihtoehtoja monimutkaisempia asentaa, joten niitä löytyy yleensä vain kauppa-aluksista, hinaajista, työveneistä, valtion aluksista ja suurista valtamerikelpoisista huvialuksista. A-luokan yksiköissä on erillinen GPS-/GNSS-antenni, joka toimii muista aluksen järjestelmistä riippumattomana. Myös aluksen gyrokompassi ja muu elektroniikka voidaan integroida näihin järjestelmiin.   

A-luokan yksiköissä on omat erilliset näytöt ja ohjaimet sekä lähtöliitännät aluksen elektronisiin kartta- ja tutkanäyttöjärjestelmiin Raymarinen AIS4000 on A-luokan lähetin-vastaanotin, joka täyttää IMO:n ja SOLAS:in kauppa-aluksille tarkoitettujen standardien vaatimukset. 
 
Raymarinen valikoimassa on myös pelastusaluksille tarkoitettu A-luokan AIS5000-lähetinvastaanotin. Tämä yksikkö on laajasti käytössä Yhdysvaltain rannikkovartiostolla, muilla valtion virastoilla sekä liittovaltion ja paikallisten lainvalvontaviranomaisten yksiköillä. AIS5000 tukee salattujen tietojen vaihtoa, blue force tracking -seurantaa ja muita kehittyneitä ominaisuuksia. 

B-luokan AIS-lähetin-vastaanottimet on tarkoitettu huvialuksiin, pienempiin työveneisiin ja aluksiin, joissa ei vaadita A-luokan lähetin-vastaanottimia. B-luokan AIS-lähettimet tarjoavat monia samoja ominaisuuksia kuin edistyneemmät järjestelmät, mutta vapaa-ajan veneilyyn sopivammassa koossa ja hintaluokassa. Monet B-luokan lähetin-vastaanottimet ovat "oheislaitteettomia" mustia laatikoita, jotka toimittavat tietoja suoraan verkossa oleville karttaplotterille, tutkalle ja mittareille. AIS-kontaktit voidaan näyttää valinnaisena kerroksena tutkan näytöllä, navigointikartalla tai lisättynä todellisuutena videonäytöllä. B-luokan laitteet lähettävät alhaisemmalla teholla kuin A-luokan laitteet, joten niiden kantama on lyhyempi. Ne lähettävät myös päivityksiä ympäröiville aluksille harvemmin kuin A-luokan yksiköt. 

Raymarinen AIS700 on esimerkki musta laatikko -tyyppisestä AIS-lähetin-vastaanottimesta, jossa on sisäänrakennettu antennijakaja. Sen avulla yhteinen VHF-antenni voidaan jakaa AIS- ja VHF-radioiden kesken tai kuhunkin laitteeseen voidaan liittää erillinen antenni. AIS700:ssa on myös oma, erillinen GPS-/GNSS-antennijärjestelmä, jolla varmistetaan, että järjestelmä tietää aina aluksen sijainnin muista aluksen järjestelmistä riippumatta. 

Vain vastaanottava AIS on edullinen ratkaisu, jolla aluksen elektroniikka voi vastaanottaa lähellä olevia A- ja B-luokan AIS-lähetyksiä ja näyttää ne kartalla, tutkassa ja mittareissa. Vain vastaanottavat AIS-järjestelmät eivät lähetä mitään tietoja aluksestasi muille lähellä sijaitseville AIS-käyttäjille. Raymarinen AIS350 on esimerkki vain vastaanottavasta GPS-laitteesta.     

Joissakin merikäyttöön tarkoitetuissa VHF-radioissa on myös sisäänrakennettuja AIS-vastaanottimia. Ray73- ja Ray91-VHF-radiomme voivat vastaanottaa AIS-tietoja ja välittää ne aluksesi karttaplotterille, tutkalle ja mittareille. Nämä radiot eivät lähetä aluksesi AIS-tietoja muille aluksille.   


Miksi AIS-järjestelmä on tärkeä veneessä? 

AIS-järjestelmän tarkoituksena on parantaa vesillä liikkumisen turvallisuutta ja vähentää toisiin aluksiin törmäämisen riskiä tarjoamalla kapteeneille selkeän kuva kaikkien muiden alusten liikkeistä. Raymarinen karttaplotteriin tai monitoiminäyttöön liitettynä AIS-kohteet voidaan näyttää kerroksena reaaliaikaisen tutkan tai karttanäytön päällä. AIS-kontaktit voidaan merkitä punaisella tai vihreällä sen mukaan, mitkä alukset voivat aiheuttaa vaaran. AIS-tiedoilla voidaan laskea aluksen lähin sivuamispiste (CPA) ja järjestelmä voi varoittaa kapteenia tilanteen edellyttäessä toimenpiteitä. 

AIS-järjestelmän avulla voidaan myös tunnistaa lähellä olevat muut alukset. AIS-kohteen kuvakkeen napauttaminen tai koskettaminen antaa aluksen nimen, radiokutsutunnuksen, MMSI-numeron ja muita tietoja, joiden avulla voit ottaa alukseen yhteyttä VHF-radiolla tai DSC-viestillä. 

A- tai B-luokan lähetin-vastaanottimen asentaminen parantaa myös veneesi näkyvyyttä muille AIS-laitteilla varustetuille aluksille. Lähettämällä aluksesi sijaintia ja tunnustietoja veneesi näkyy heidän näytöillään ja karttanäkymissään, mikä auttaa aluksen vahtivuorossa olevaa henkilöstöä havaitsemaan aluksesi. 

Hätätilanteen sattuessa A- tai B-luokan lähetin-vastaanotin helpottaa huomattavasti pelastajien työtä veneesi paikantamisessa. Kaikki nykyaikaiset etsintä-, pelastus- ja torjunta-alukset sekä ilma-alukset on varustettu AIS-tekniikalla hädässä olevien alusten paikallistamiseksi.

 

Lue lisää

Katso uusimmat Raymarine AIS-tuotteet tässä.