Raymarine-työyksikön valitseminen

14 heinäkuuta 2022

Raymarine-työyksikön valitseminen

Yksinkertaisimmillaan merenkulun autopilotti koostuu aivoista ja lihaksista. Raymarine Evolution -autopiloteissa aivot löytyvät EV-1-anturin sisältä. Aivojen voiman siirtäminen aluksen ohjaukseen tapahtuu sopivilla lihaksilla, joita edustaa autopilottityöyksikkö. 

Autopilottityöyksikkö tarjoaa lihakset veneen ohjaamiseen ja pitää sinut oikealla kurssilla. Tarvittavan työyksikön tarkka tyyppi riippuu muutamasta tekijästä, mukaan lukien alukseen asennetusta ohjausjärjestelmästä ja aluksen uppoumasta. 

Raymarinen Evolution -autopilottijärjestelmät sopivat aluksiin, joissa on hydraulinen ohjaus, mekaaninen ohjaus tai tehostettu  sisäperäjärjestelmä. Meillä on laaja valikoima työyksiköitä, joista löytyy sopiva malli lähes jokaiseen ohjausjärjestelmään.


Hydrauliset ohjausjärjestelmät

Perinteisellä hydrauliohjauksella varustetuissa veneissä käytetään normaalisti hydraulipumppua, joka on sovitettu hydraulisen ohjausjärjestelmän kapasiteettiin.  Raymarine tarjoaa eri virtaamilla pumppuja, joista löytyy sopivin eri hydraulisiin ohjausjärjestelmiin. Näin varmistetaan veneen varma ohjaus autopilotin hallinnassa ilman liian nopeita tai hitaita reaktioita ohjauskomentoihin.

Jos veneessä on hydraulinen ohjaus, ensin on selvitettävä moottoreita tai peräsintä ohjaavien hydraulisen ohjaussylinterin tai sylinterin mäntien tilavuus. Uudemmissa veneissä nämä tiedot löytyvät yleensä veneen omistajan oppaasta tai ohjausjärjestelmän asiakirjoista. Tämä tieto löytyy usein myös itse ohjaussylinteristä. Useimmissa järjestelmissä on metallinen tai painettu valmistajan kilpi. Sylinterin tilavuus ilmoitetaan joko kuutiosenttimetreinä tai kuutiotuumina. Jos tilavuutta ei ilmoiteta valmistajan kilvessä, kirjoita ylös valmistajan nimi ja sylinterin mallinumero. Raymarinen jälleenmyyjä voi selvittää ohjaussylinterisi männän tilavuuden näiden tietojen pohjalta. 

Kun tilavuus on tiedossa, voit valita niiden perusteella pumpun Raymarinen antamien tietojen perusteella.   Kukin pumppu sopii tietylle tilavuusalueelle. Valitse järjestelmäsi tilavuuden kattava pumppu. Älä valitse liian suurta tai pientä pumppua. Se ei paranna järjestelmän suorituskykyä, vaan voi aiheuttaa sen, että vene ei ohjaudu kunnolla.


Hydrauliset lineaariset työyksiköt

Yli 20 000 kg:n painoisille, suuremmille mekaanisesti ohjatuille aluksille suunnitellut hydrauliset lineaariset työyksiköt ovat itsenäisiä hydraulisia ohjausjärjestelmiä, jotka koostuvat kaksisuuntaisesta pumpusta, säiliöstä ja hydraulisesta sylinteristä. 

Hydraulinen lineaarinen työyksikkö liitetään peräsinyksikköön erillisellä peräsinvarrella. Tähän saatetaan tarvita kiinnikkeitä ohjausjärjestelmän valmistajalta. Sylinterin sähkömagneettinen kytkinmekanismi kytkee autopilotin irti, kun venettä ohjataan käsin.    

Hydraulisen lineaarisen työyksikön yksi tärkeimpiä edellytyksiä on se, että järjestelmää on voitava ohjata myös takaisin päin. Tällä tarkoitetaan sitä, että kun voimaa ohjataan peräsimeen tai peräsinyksikköön, sama voima on voitava siirtää myös ruoriin johtaviin vaijereihin tai mekanismeihin. 

Hydrauliset lineaariset työyksiköt voivat tuottaa valtavan määrän työntövoimaa, ja ne on asennettava oikein vaurioiden välttämiseksi veneen rungolle, rakenneosille ja ohjauksen komponenteille. Suosittelemme vahvasti konsultoimaan valtuutettua Raymarinen myyjää tai asiantuntevaa telakkaa asentaessasi tällaista työyksikköä.


Mekaaniset lineaariset työyksiköt 

Mekaanista lineaarista työyksikköä voidaan käyttää veneissä, joissa on mekaaninen ohjausjärjestelmä. Purjeveneet ja jotkin moottoriveneet ovat tällaisia aluksia. Raymarinen mekaaniset lineaariset työyksiköt tarjoavat tehokkaan työntövoiman, nopeat laidasta laitaan -ajat ja hiljaisen toiminnan. Kannen alapuolelle asennettu lineaarinen työyksikkö kääntää peräsintä suoraan työntämällä veneen peräsimen vartta tai kvadranttia.  Nämä työyksiköt toimivat sähkömoottorilla, joka käyttää työntävää tai vetävää lineaarista työyksikköjärjestelmää mekaanista voimaa tarjoavan vaihdelaatikon välityksellä. Näissä järjestelmissä on myös sähkömagneettinen kytkin, jossa on vapaakäynti käsiohjausta varten.

Lineaarinen työyksikkö liitetään peräsinyksikköön erillisellä peräsinvarrella. Asennukseen saatetaan tarvita kiinnikkeitä ohjausjärjestelmän valmistajalta, ja järjestelmää on pystyttävä ohjaamaan myös käänteiseen suuntaan peräsimestä käsin.  Hydraulisten lineaaristen työyksiköiden tapaan mekaaniset työyksikköjärjestelmät kykenevät tuottamaan valtavasti voimaa. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vakavia vaurioita veneen rungolle, rakenteille tai ohjausjärjestelmälle. Kun asennat tällaista työyksikköä, suosittelemme konsultoimaan valtuutettua Raymarinen myyjää tai asiantuntevaa telakkaa.

Tarvitsemasi lineaarinen työyksikkö määritetään tarkasti täysin kuormatun veneen uppouman ja sen sähköjärjestelmän perusteella. Suuremmat, raskaammat veneet tarvitsevat suuremman työyksikön. Valikoimastamme löydät työyksiköt eri painoisille veneille sekä 12 ja 24 voltin (DC) -sähköjärjestelmille.

 

Mekaaniset pyörivät työyksiköt

Pyörivä työyksikkö on toinen sähkökäyttöinen autopilotin työyksikkötyyppi, joka kytketään veneen mekaaniseen ohjausjärjestelmään ketjun ja hammaspyörän välityksellä. Kun pyörivä työyksikkö kytketään päälle, sen hammaspyörä kytkee vedon veneen ohjausjärjestelmään veneen kurssissa pitämiseksi. Valmiustilassa pyörivä työyksikkö on kytketty irti sähkömekaanisella kytkimellä, jolloin venettä on kevyt ohjata käsin. Raymarinen pyörivän työyksikön rakenne tarjoaa sujuvan, tehokkaan ja hiljaisen autopilottiohjauksen. 

Tarvitsemasi pyörivä työyksikkö riippuu täyteen kuormatun veneen uppoumasta ja sen voimalaitteesta. Raskaammat veneet tarvitsevat raskaamman työyksikköjärjestelmän, ja valikoimassamme on työyksiköitä sekä 12 että 24 voltin (DC) järjestelmille. 

Pyörivän työyksikön asentamista suunniteltaessa on tarkistettava veneen nykyinen ohjausketjun kokoonpano sen selvittämiseksi, mihin työyksikkö tulee asentaa ja minkä kokoisella hammasrattaalla yksikkö voidaan liittää veneen ohjausjärjestelmään.


Perävetolaitteet

Raymarine tarjoaa myös autopilotin käyttölaitteita, jotka toimivat yleisimpien Volvo Pentan, Mercruiserin, Yamahan ja OMC:n ohjaustehostimella varustettujen sisä-/perämoottorien (I/O) propulsiojärjestelmien kanssa. Tällainen sähkökäyttöinen työyksikkö asennetaan veneen reelinkiin tai peräpeiliin ja se toimii suoraan I/O-työyksikön ohjauksen toimilaitteen kanssa.


Mitä seuraavaksi? 

Valittuasi alukseesi sopivan työyksikön, voit yhdistää sen yhteensopivaan Evolution-autopilottiohjaimeen (ACU). ACU tarjoaa virran työyksikölle ja toimii samalla rajapintana EV1-anturiytimen, pilotin hallintalaitteiden, karttaplotterien, mittarien ja muiden autopilotin osien kanssa. 


Lue lisää

Katso työyksikköjä koskevia lisätietoja ja tekniset tiedot kunkin työyksikön tuotesivulta