Näyttää siltä, että oletIsossa-Britanniassa. Jos tämä ei ole totta, valitse oikea sijaintisi alla olevista vaihtoehdoista

Ota kaikki irti langattomasta Raymarine Race Master -järjestelmästäsi

02 marraskuuta 2022

Ota kaikki irti langattomasta Raymarine Race Master -järjestelmästäsi

Kilpailussa kaikki haluavat parhaat edellytykset voittamiselle. Näitä ovat osaavan miehistön lisäksi kilpailukykyinen vene ja välitön pääsy tarkkoihin tietoihin ehdottoman varmoilla näytöillä. Tämän verkko-oppaamme avulla saat kaiken irti langattomasta Raymarinen Race Master -laitteestasi.

Lyömätön taktinen kilpakompassi

Kilpailussa kaikki haluavat parhaat edellytykset voittamiselle. Näitä ovat osaavan miehistön lisäksi kilpailukykyinen vene ja välitön pääsy tarkkoihin tietoihin ehdottoman varmoilla näytöillä.

Raymarinen langaton Race Master tarjoaa kaikki kilpailussa menestymiseen tarvittavat tiedot. Langattoman ja aurinkoenergialla toimivan tekniikan ansiosta kaikki tapahtuu viemättä johtoja rungon tai maston läpi. 

Raymarine Race Master on ylivertainen taktinen kilpakompassi ja tuulensuunnan ilmaisin. Sen kaksiosainen näyttö näyttää ohjaussuunnan, etäisyyden keskikurssiin tuulen ylä- tai alapuolella ja nostavan ja laskevan shiftin määrän. Sen tietojen avulla voit päättää nopeasti ja helposti edullisemman maalilinjan pään ja se auttaa valitsemaan lyhyimmän etäisyyden tuulenpuolen merkkiin.

Ison-Britannian tunnetuimpiin ja menestyksekkäimpiin purjehdusvalmentajiin lukeutuva Mark Rushall esittää seuraavassa muutamia kilpailuvinkkejä, joiden avulla voit saada kaiken irti Raymarine Race Masterista. Purjehdusmenestyksestään tunnettu ja Royal Yachting Associationin vuoden valmentajaksi valittu Mark Rushall on valmentanut kilpajoukkueita, kuten vuoden 2012 RYA:n paraolympiamiehistöjä.


Taktisen suorituskyvyn maksimointi Raymarine Race Masterin avulla

Aurinkoenergia, kaksi selkeää HUD-näyttöä ja vakaa ja tarkka fluxgate-kompassi tekevät Raymarine Race Masterista kölivenepurjehtijoiden selkeän suosikin. Monille purjehtijoille riittää magneettinen suunnan näyttö. Raymarine Race Master tarjoaa kuitenkin enemmän. Tässä oppaassa tutustumme joihinkin lisäulottuvuuksiin, joita pienempi näyttö voi tarjota kilpailuusi.

Tuulen vaihtelut: siirry ohituskaistalle.

Useimmissa kilpailuissa tuulensuunnan muutosten vaiheiden ennakointi on vähintäänkin osa voittoisaa strategiaa. Kevyessä, vaihtelevassa avomerituulessa strategia voi olla yksinkertainen: "kun purje vetää, luovi". Kun tuuli heilahtelee säännöllisesti keskimääräisen suunnan ympärillä, Raymarine Racemaster on omassa elementissään. Lyhin reitti vastatuuleen löytyy luovimalla, kun suuntaat alle keskimääräisen suunnan (katso kuva 1) . Tällöin luoviminen tapahtuu koko ajan kullakin halssilla keskimääräisen suunnan yläpuolella.

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi Raymarine Racemaster -näytöllä vaihtuvissa tuuliolosuhteissa varmista ensin, että luovikulma ja tuulen suunta on asetettu veneellesi ja vallitseville tuuliolosuhteille (ks. ruutu 1 "Tuulikulman ja luovikulman automaattinen asettaminen")

Useimmissa veneissä luovikulma pienenee tuulen voimistuessa: ajan myötä saat tuntuman veneen luovikulmaan kaikissa purjehdusolosuhteissa ja voit määrittää sen halutessasi manuaalisesti.

Automaattisen toiminnon avulla määrittämäsi tuulikulma on asetusprosessin aikana kokeiltu keskiarvo: voit ehkä säätää sitä kokemuksesi perusteella ennen starttia tai, jos sellainen on näytetty, tuomariveneessä näkyvän tuulen suuntiman perusteella.

Ruutu 1

Tuulikulman ja luovikulman automaattinen asettaminen

Painele tilan "Mode"-näppäintä (), kunnes "WND" näkyy alareunassa. Wind (tuuli) -tila

on nyt valittuna.

 • Purjehdi luovituulikulmalla kummassakin halssissa kilpailualueella, mutta poissa muiden veneiden
 • katvealueelta.
 • Paina "". Näyttöön ilmestyy pyöriviä viivoja.
 • Jatka purjehtimista luovituulikulman kurssilla, kunnes näyttöön tulee "Tack NOW"
 • Luovi sitten uutta halssia, kunnes näytön pyörivät viivyt pysähtyvät.
 • Luovikulma näkyy hetken ajan ja näyttö palautuu
 • "Wind" (tuuli) -tilaan.

Tallennetun tuulikulman ja luovikulman tarkistaminen

 • "Wind" (tuuli) -tilassa:
 • Paina "" ja pidä painettuna. Pyörivät viivat tulevat näkyviin.
 • Paina "" uudelleen. Keskimääräinen tuulikulma tulee näkyviin.
 • Paina "" uudelleen. Näyttöön tulee luovikulma.

Tuulikulman tai luovikulman manuaalinen asettaminen

 • "Wind" (tuuli) -tilassa:
 • Paina "" ja pidä painettuna. Pyörivät viivat tulevat näkyviin.
 • Paina "" uudelleen. Keskimääräinen tuulikulma tulee näkyviin.
 • Säädä keskimääräinen tuulikulma painikkeilla "<" ja ">".
 • Paina "" uudelleen. Näyttöön tulee luovikulma.


Kun tuulensuunta ja luovikulma on määritetty, "Wind" (tuuli) -tilassa Raymarine Race Masterin alempi näyttö näyttää nostavan tai laskevan shiftin keskimääräiseen tuulikulmaan verrattuna. Esimerkiksi "+10" osoittaa, että olet 10 astetta nostavassa shiftissä ja "-15" että olet 15 astetta laskevassa shiftissä. 

Kussakin näytössä on myös pylväsdiagrammi, joka näyttää shiftin välittömästi graafisessa muodossa: keskilinjan yläpuolinen palkki merkitsee nostavaa shiftiä ja alapuolella oleva palkki laskevaa shiftiä.

Purjehdi ylätuuleen harjoittele luovimista aina, kun suunta on kompassin mukaan kulkeutumassa johdonmukaisesti keskiarvon alapuolelle. Halssien välinen aika ilmaisee shiftien ajanjaksot: kuinka monta halssia on odotettavissa, jos haluat purjehtia lyhintä reittiä vastatuuleen.

Jos shiftijakso on todella lyhyt (esimerkiksi alle 2 minuuttia), joissakin veneissä ja olosuhteissa halssin hävikki voi olla suurempi kuin shiftien tuoma hyöty: varmista, onko tällä muita suurempia strategisia vaikutuksia.

Jos jakso on pitkä, ei ehkä ole aikaa kokonaiselle shiftien kierrolle luovimisen aikana: voi olla tarpeen pitää shiftejä "pysyvinä": (katso alla).

Valmistautuminen Raymarine Race Masterin avulla ennen starttia antaa vastauksia joihinkin luovimisen avainkysymyksiin:

 • Missä halssissa tulisi olla välittömästi startin jälkeen?
 • Kuinka tärkeää on voida halssata aikaisessa vaiheessa?
 • Kuinka monta halssi tulen todennäköisesti tekemään luovimisen aikana?

Mitä suurempia ja säännöllisempiä shiftit ovat, sitä tärkeämpää on pitää vaiheet: hyvä strategia on tehdä halssi aina, kun ollaan keskiarvon alapuolella. 

Tuulen kääntyminen: hyödynnä maa-alueita parhaalla mahdollisella tavalla: esimerkiksi ranta tai kallio voi aiheuttaa tuulen kääntymisen. Maalta käyvä tuuli voi myös kääntyä saavuttaessaan rannan.

Sen sijaan, että puhaltaisi suoraan kurssilla, tuuli kaartuu kurssin yli kulkiessaan (katso kuva 2). Kaarteen sisälaitaa purjehtivat veneet, jotka vaihtavat laskevaan shiftiin ensimmäisenä, purjehtivat lyhimmän matkan. Jos paikallinen maantiede viittaa tällaiseen mahdollisuuteen, tarkista mahdolliset tuulen kääntymiset Raymarine Race Masterilla ennen starttia. Tuulen kääntyminen voi vaikuttaa koko kurssiin tai vain osaan siitä.

Purjehdi molemmat tai asiaankuuluvat halssit Wind (tuuli) -tilassa. Pidä silmällä alempaa näyttöä. Jos huomaat, että jatkuvasti laskussa yhdellä halssilla ja nousussa toisella kurssin edetessä, tämä tukee olettamaa, että tuuli kääntyy. Vaihtelevissa olosuhteissa voit joutua toistamaan testin useita kertoja ollaksesi varma asiasta. Tuulen kääntyessä strategia on purjehtia tuulen kaarroksen sisäpuolelle.

Jatkuva muutos: hyödynnä muutosta parhaalla mahdollisella tavalla: joskus säärintama tai merituulen trendi aiheuttaa tuulen suunnan vaihtumisen yhteen suuntaan.

Jos vaihtelun jaksot ovat pidempiä kuin halssin luoviminen, tuuli voi kääntyä saman suuntaiseksi halssin keston ajaksi (se voi myös kääntyä takaisin seuraavalla halssilla!). Lyhin reitti ylöspäin on purjehtia kohti uutta tuulensuuntaa laskeva halssi ensimmäisenä (katso kuva 3).

Purjehduspaikan ja sääolosuhteiden ymmärtäminen voi tarjota näkemyksen siitä, kummat ovat todennäköisiä; pitkäaikaiset shiftit vai pysyvät shiftit. Käytä Raymarine Race Masteria ennen starttia, jotta voit käyttää sen näkemyksiä luottavaisin mielin. Tarkista shiftin jaksot edellä esitettyjen tuulen muutoksien lailla ja testaa pidempijaksoisia shiftejä täsmälleen samalla tavalla, kuin testaat tuulen muutoksia.

Muista, että jos tuuli kääntyy johdonmukaisesti ja jatkuvasti yhteen suuntaan, seuraava halssi ei ehkä ole halssi! Jos muutos jatkuu luovimisen aikana, strategian mukaan laskeva halssi tehdään ensimmäisenä. Jos muutos on pysyvä, aseta keskimääräinen tuulikulma keskimääräisen tuulikulman toiminnolla.

Kurssin vinouma: hyödynnä mahdollisuutesi

Kun tuulenpuoleinen legi on merkittävästi kääntynyt tuuleen, sinun on oltava erittäin varma saavutettavasta merkittävästä strategisesta voitosta, jos päätät purjehtia lyhyen halssin ensimmäisenä (katso kuva 4). Jos veneet ovat tasoissa kohdassa 4, muutos kumpaan tahansa suuntaan antaa edun oranssille.

Kurssivinouman tarkistaminen on erittäin helppoa Raymarine Racemasterilla. Pidä luovi starttialueella kunnes suuntaat suoraan tuulenpuolen merkkiin. Paina ylänäytössä oleva tuulenpuolen suuntima mieleen. Vertaa tätä keskimääräiseen tuulikulmaan. (Katso edellä kohta "Tallennetun tuulikulman tarkistaminen".) Jos tuulikulma on suurempi kuin keskimääräinen tuulikulma, kurssi vääristyy vasemmalle: styyrpuurin halssi on tällöin pitkä halssi. Jos tuulikulma on pienempi, kurssi vääristyy oikealle: paapuurin halssi on tällöin pitkä halssi. Huomattavasti vinoutuneella kurssilla strategiana on purjehtia ensin pitkä halssi.

Lähtölinjan edullisempi pää: hyödynnä etu startissa

Lähtölinjan toinen pää on lähes aina enemmän tuulen yläpuolella kuin toinen, ja tästä käytetään nimitystä line bias. Raymarine Race Masterin avulla voit tarkistaa, kumpi pää on edullisempi ja kuinka suuresta erosta on kyse.

Valitse "Line" (lähtölinja) -tila painelemalla "▼"-näppäintä tarpeen mukaan. Purjehdi lähtölinjan suuntaisesti tai todellista lähtölinjaa pitkin ja suuntaa masto ja keulaharus linjan pään kanssa. (Voit tehdä näin kummalla tahansa halssilla, mutta jos lähtölinjalla on paljon liikennettä, styyrpuurin halssi voi olla turvallisempi vaihtoehto!) Kun olet asettunut linjaan, paina " "-painiketta. Näytössä näkyy "->" tai "<-", mikä kertoo, että joko paapuurin tai styyrpuurin puoli on edullisempi vaihtoehto (vastatuuleen katsottuna). Näytössä oleva numero antaa ilmaisee suhteen keskimääräiseen tuulikulmaan nähden: yli 10 astetta on jo merkittävä lukema.

10 sekunnin kuluttua näyttöön ilmestyy "Line perpendicular" (linjan kohtisuora). Muista tämä luku; siitä on merkittävää hyötyä vaihtuvissa olosuhteissa. Voit luovia tuuleen ja vertailla välitöntä tuulen suuntaa ylemmässä näytössä kohtisuoraan lähtölinjaan nähden milloin tahansa ennen starttia. Jos tuulen suuntima on suurempi, lähtölinjan styyrpuurin puoleinen pää on edullisempi. Jos luku on pienempi, linjan paapuurin puoleinen pää on edullisempi. Mitä suurempi ero, sitä suurempi etu. 

Jos etu lähtölinjalla on merkittävä, starttaa tuulen yläpuoleisessa päässä, (mikäli tästä ei ole haittaa yleiselle strategiallesi!).

Lähtölaskenta: starttaa juuri silloin, kun pamahtaa!

Keskity purjehdukseen; lähtölaskentaa on helppo seurata Raymarine Race Masterin lähtölaskentanäytöltä. Voit korjata mahdolliset viiveet neljän tai yhden minuutin aikasignaalilla ja vaihtaa näytön näkymää ajastimen ja muiden tilojen välillä.

Ruutu 2

Lähtölaskennan asettaminen:

Paina "Mode"-näppäintä "", kunnes "TMR" näkyy alemmassa näytössä. "Timer" (ajastin) -tila on

nyt valittuna. Alempaan näyttöön ilmestyy aika minuutteina. Lähtölaskennan oletusarvo

on 5 minuuttia.

 • Voit säätää laskenta-aikaa seuraavasti:

Pidä ""-painiketta painettuna kaksi sekuntia. Lähtölaskenta-aika vilkkuu.

 • Voit lisätä tai vähentää lähtölaskenta-aikaa "->" ja "<-"-painikkeilla.
 • Palaa "Timer" (ajastin) -tilaan painamalla ""-painiketta.
 • Käynnistä ajastin seuraavasti:
 • Äänimerkin kuuluessa paina ""-painiketta.
 • Lähtölaskenta näkyy näytöllä ja kuuluu äänimerkkeinä.
 • Korjaa poikkeamat painamalla "Set"-näppäintä laskennan merkkilaukauksen kuuluessa.
 • Lähtölaskenta korjataan lähimpään täyteen minuuttiin
 • Lähtömerkin kuuluessa näyttö palaa automaattisesti aiemmin määritettyyn tilaan, mutta jatkaa kuluneen ajan laskemista.


Voit näyttää tai piilottaa lähtölaskennan seuraavasti:

 • Painele "Mode"-näppäintä "", kunnes "TMR" näkyy näytön alareunassa.


Kiitämme Mark Rushallia taktisista neuvoista ja kuvista, jotka on poimittu kirjasta Tactics, Mark Rushall, julkaissut RYA https://www.rushallsailing.com/


Kuva 1

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 2

Kuva 3

Kuva 3

Kuva 4

Kuva 4