Andy Murray, johtaja, navigointiratkaisut, on valittu CIRMin johtokuntaan

Andy Murray, johtaja, navigointiratkaisut, on valittu CIRMin johtokuntaan

CIRM toimii merielektroniikka-alan yritysten maailmanlaajuisena foorumina.

maanantai - 29 huhtikuuta 2024

Raymarine on ylpeä voidessaan ilmoittaa, että Andy Murray, navigointiratkaisujen johtaja, on valittu CIRMin (International Association of Marine Electronics Companies) johtokuntaan. Andyn nimitys korostaa entisestään pitkäaikaista sitoutumistamme siihen, että osallistumme aktiivisesti merenkulun turvallisuuden ja kestävyyden parantamiseen tähtäävän sääntelykehyksen muokkaamiseen.

Raymarine on osallistunut CIRMiin jo useiden vuosien ajan, ja viime vuosina CIRM on laajentunut ChartWorldin ja Teledyne Marinen liityttyä mukaan. Raymarinen liittyminen johtokuntaan vahvistaa yhtiön sitoutumista kaupallisiin markkinoihin, ja se aikoo osallistua aktiivisesti teknisten standardien laatimiseen tulevina vuosina.

Andy Murray liittyy CIRMin johtokuntaan

CIRM toimii merielektroniikka-alan yritysten maailmanlaajuisena foorumina, joka helpottaa alan yhteistyötä, edunvalvontaa ja yhdenmukaistamista. CIRM on jäsenlähtöinen järjestö, joka edistää valmistajien, sääntelyelinten ja loppukäyttäjien välistä vuoropuhelua merielektroniikkateknologian haasteiden ja mahdollisuuksien käsittelemiseksi. CIRM edistää eri komiteoidensa ja työryhmiensä kautta standardien kehittämiseen, sääntelyn noudattamiseen ja markkinatutkimukseen liittyviä aloitteita.

Andyn osallistuminen CIRMin johtokuntaan varmistaa, että Raymarine voi mukauttaa tuotteensa ja palvelunsa uusien suuntausten ja sääntelyvaatimusten mukaisiksi. Tämä ennakoiva sitoutuminen varmistaa, että Raymarine pysyy innovaatioiden eturintamassa ja vastaa kaupallisten merenkulkualan toimijoiden kehittyviin tarpeisiin maailmanlaajuisesti.

Andyn näkemykset toimialasta ja hänen verkostonsa voivat tarjota korvaamattomia mahdollisuuksia luoda kumppanuuksia, hankkia markkinatietoa ja vaikuttaa alan standardeihin. Osallistumalla CIRMin teknisiin komiteoihin ja työryhmiin Raymarine voi auttaa muokkaamaan merielektroniikan tulevaisuutta, edistää innovaatioita ja markkinajohtajuutta kaupallisella sektorilla.