Puolijohdetutka vs. magnetronitutka -järjestelmät

Puolijohdetutka vs. magnetronitutka -järjestelmät

Raymarinen lanseeratessa IMO-sertifioidun puolijohde Pathfinder -tutkan, vertailemme puolijohteisia ja magnetronitutkajärjestelmiä.

sunnuntai - 07 huhtikuuta 2024

Mitä eroa on puolijohteisella tutkalla ja magnetronitutkalla?

Ymmärtääksemme, miksi Raymarinen uusi IMO-sertifioitu Pathfinder-puolijohdetutka on käänteentekevä, keskustelimme Raymarinen pääkonttorin tuotetiimin kanssa saadaksemme lisätietoja...

Erona on luotettavuus ja helppokäyttöisyys, sekä paikannuslaitteen, että laivan huoltohenkilöstön, laivapäälliköiden ja huoltomiesten näkökulmasta.


Paikannuslaitteen edut

Tutkaa ei tarvitse säätää. Toisin kuin magnetronitutkat, joissa taajuus vaihtelee tutkan lämpötilan muuttuessa, puolijohdetutkat ovat vaihelukittuja. Tämä takaa parhaan mahdollisen säädön jokaiselle tutkan lähettämälle pulssille, jolloin ei ole tarvetta tarkistaa kahdesti, toimiiko automaattisäätö oikein, eikä tutkaa tarvitse säätää uudelleen muutaman tunnin välein.

Tämä "koherenssiksi" kutsuttu taajuusvakaus mahdollistaa edistyneemmän signaalinkäsittelyn. Tämän seurauksena pienemmät kohteet havaitaan helpommin, kuin perinteisillä magnetronitutkilla. Edistyneet automaattiset häiriöalgoritmit toimivat myös paremmin tämän puhtaamman tutkasignaalin kanssa.

Suorituskykyä ja magnetronin käyttöikää ei tarvitse kirjata manuaalisesti. Tutkan tehotasot ja vastaanottimen suorituskyky tarkistetaan automaattisesti, kun valitaan suorituskyvyn valvontaominaisuus. Mahdollisista virheistä ilmoitetaan käyttäjälle hyödyllisellä tavalla, järjestelmässä olevasta virheestä varoitetaan eikä epäilyksille jää tilaa.

Luotettava suorituskyky, joka kestää aikaa. Koska puolijohdelähettimet eivät heikkene magnetronin tapaan, luottamus järjestelmän kykyyn havaita pieniä kohteita jopa useiden vuosien käytön jälkeen on merkittävä lisä jokaiselle huolelliselle käyttäjälle.

Pathfinder-tutkan kuvakaappaus

Pathfinder-tutka havaitsee pienet kohteet myös pitkien käyttöaikojen jälkeen.


Edut ylläpitäjälle

Edistynyt ja helppo virheiden seuranta: Pathfinderin puolijohdelähetin sisältää huomattavan määrän sisäänrakennettuja testauslaitteita (BITE), joiden avulla virheet voidaan jäljittää nopeasti ilman skannerin suurempia purkuja. Asennuksen helppouteen panostaminen mahdollistaa huoltotarkastusten tekemisen visuaalisesti ulkopuolelta ja tutkan näytöltä sen sijaan, että lähettimet tarvitsisi avata osana määräaikaishuoltoa.

Asennuksen helppous. Koko lähetinvastaanotin (TCVR) toimitetaan pika-asennettavan kaapelointisarjan kanssa, jolloin koko vaihtoon riittää vain 4 pulttia ja 2 kaapelia. Koska se painaa huomattavasti vähemmän kuin vastaavat tutkat, asennus ja korjaukset ovat lastenleikkiä.


Aluksen hallinnoijan edut

Lyhyemmät huoltovälit. Kaupallisessa käytössä magnetronitutka vaatii vuosittaisen huollon magnetronin vaihtamiseksi, sillä se on yleensä vaihdettava noin kahdentoista kuukauden välein. Tätä ei usein tehdä, ja alukset käyttävät tutkia magnetronin hajoamiseen asti, mikä aiheuttaa monimutkaisen ja kalliin korjauksen.

Pienemmät tuotteen elinkaarikustannukset. Aiemmin puolijohdetekniikka oli huomattavasti magnetronitekniikkaa kalliimpaa. Kymmenen vuoden käyttöiän aikana niiden kustannukset olivat yhtä suuret. Kuitenkin Pathfinderiin vertautuvan, saatavana olevan magnetronitutkan hinnalla Pathfinderin puolijohderatkaisu on huomattavasti kustannustehokkaampi tutkan elinkaaren huomioon ottaen.

Pienemmät huoltokustannukset. Jopa hyvällä vuosihuollolla magnetronitutkan omistamisen kulut ovat useita tuhansia euroja suuremmat viiden vuoden ajanjaksolla. Kustannussäästöjä syntyy, kun huoltomiehiä ei tarvita paikan päälle, ja koska tutkaa ei tarvitse purkaa, siitä aiheutuvien tahattomien vahinkojen mahdollisuus vähenee. 

Alla oleva taulukko esittää tyypilliset, ajan mittaan kumuloituvat huoltokustannukset Pathfinder-tutkalla magnetronitutkaan verrattuna. Kun nämä kustannukset lisätään ostohintaan, magnetronitutka on huomattavasti Pathfinderia kalliimpi viiden vuoden ajanjaksolla*.

Pathfinder- vs. Magnetronitutka Huoltokustannukset

*kustannuslaskelmat perustuvat vuotuiseen magnetronin vaihtoon ja viiden vuoden kuluttua tehtävään peruskorjaukseen. Kustannukset ovat vain arvioita.


Puolijohdetutkalla on selkeitä etuja magnetronitutkaan verrattuna aina asennuksesta lähtien käyttöön ja huoltoon asti. Näiden erilaisten etujen ymmärtäminen auttaa osoittamaan, miksi Raymarinen uusi Pathfinder-tutka on mullistava keksintö.