Reparasjonsalternativer for garantien

Reparasjonsalternativer for garantien


Reparasjon av produktet under Raymarines garanti

Med forbehold om vilkår, betingelser, begrensninger og eksklusjoner i den globale begrensede garantien, er alle RAYMARINE-produkter garantert uten defekter i materialer eller håndverk;

  1. Dragonfly-produkter i ett (1) år («Dragonfly begrenset garantiperiode»); og
  2. Standardprodukter i to (2) år («Standard begrenset garantiperiode»);

fra datoen produktet ble kjøpt av den opprinnelige kunden.

I løpet av denne perioden og for den opprinnelige kunden, vil RAYMARINE, etter eget valg, reparere eller erstatte komponenter som ikke kan brukes normalt.

Hvis Dragonfly begrenset garanti eller standard begrenset garanti gjelder for deg, vil ikke RAYMARINE belaste deg for reservedeler eller arbeidskraft for garantireparasjoner eller erstatninger.

  • Hvis du må returnere produktet til RAYMARINE, må dette gjøres gjennomRaymarines kundeportal.
  • Produkter kan først returneres når du har mottatt et varslingsnummer.
  • Pass på å fjerne alt tilbehør og personopplysninger (som kartkort og soldeksler) fra produktet.
  • Sørg for at alle data (som rutepunkter) er sikkerhetskopiert.
  • Pakk produktet godt for sending. Sammen med produktet, legges også følgende i pakken som returneres:

i. Varslingsnummeret fra Raymarines kundeportal; og

ii. Gyldig kjøpsbevis, inkludert dato og sted for kjøp og serienummer for produkter; og

ii. En kopi av produktregistreringen hvis du er kvalifisert for 3-års utvidet begrenset garanti.

Garantialternativer

Avhengig av produktet og datoen for kravet, finnes det en rekke garantialternativer. Hvis du er usikker, bør du   kontakte din nærmeste Raymarine-forhandler  som kan gi deg råd.

Finn nærmeste Raymarine-forhandler

Søk i Raymarines globale nettverk av salgs- og serviceforhandlere her.