Det ser ut som du befinner deg i Storbritannia. Hvis dette ikke stemmer, velg riktig sted fra alternativene nedenfor

Type 0,5 hydraulikkpumpe

Autopilotdrift for båter med hydraulisk styring 50 til 110cc (3,1-6,7 in3) og 12-volts strømsystemer.

Produkt valg
Type 0,5 hydraulikkpumpe

Type 0,5 hydraulisk pumpe, oversikt

Båter med tradisjonelle hydrauliske styresystemer vil bruke en Evolution-autopilot drevet av en hydraulisk pumpe. Pumpen kobles til båtens hydrauliske styrelinjer og lar autopiloten styre båten ved å kontrollere væskestrømmen gjennom båtens styresystem. Hydraulikkpumpen styres av Evolution autopilotkontrollenhet (ACU.)

Type 0,5 hydraulikkpumpe

Type 0,5 hydraulisk pumpe fungerer kun med 12 volts systemer.

Type 0,5 Autopilot hydraulikkpumpe for 12 volts systemer SKU: E12139

Type 0,5 Autopilot hydraulikkpumpe for 12 volts systemer


  • Til 12-volts DC-systemer

  • Fungerer med ACU-100